GYAKORI KÉRDÉSEK

Ön megrendelést adhat, fizethet, kész fordítást átvehet anélkül, hogy ehhez bármelyik irodánkat fel kellene keresnie.

Gondot egyedül az eredeti dokumentummal összefűzött hiteles/záradékolt fordítások jelentenek, ugyanis ezeket nem lehet emailhez csatolva vagy faxon küldeni, így a postán vagy futárral történő kézbesítésen kívül csak a személyes elvitel jöhet szóba.

A Reflex Fordítóiroda esetében jelentős előnyt jelent, hogy a kész fordítást az ország 12 Reflex irodájának bármelyikéből elviheti.

Összefoglalva: a fordítandó dokumentum minden esetben küldhető postán, leadható emailben vagy faxon, ha viszont a fordítást hitelesítéssel vagy záradékolással is el kell látni ÉS Önnek mihamarabb szüksége van rá, a kész anyagot célszerű személyesen átvennie valamelyik irodánkban.

Az eredeti dokumentum az alábbi módok valamelyikén juttatható el irodáinknak, és ugyanezen lehetőségek kínálkoznak arra, hogy az elkészült fordítást Ön kézhez kapja.

Elektronikus formában
Email szövegtörzsébe másolva vagy email mellékleteként

Faxon
Bár a fax szerepe a dokumentumtovábbításban mára háttérbe szorult, rövidebb, legfeljebb néhány oldalas iratok elküldésére napjainkban is gyakran használják. Fontos előnye, hogy bizonyító ereje gyakorlatilag az eredetivel megegyező, míg az e-mail esetében ez nem mondható el.

Mobiltelefonnal lefényképezve és elküldve emailben vagy MMS-ben
Ha egy legfeljebb pár oldalas okirat fordítását mielőbb meg kell kezdeni, és/vagy nincs számítógép vagy fax az Ön közelében, az eredeti dokumentumot mobiltelefonról is elküldheti. Az elkészült fordítás visszaküldésére ez a módszer természetesen csak akkor alkalmas, ha a fordítás magáncélra kell.

Postai úton
Hagyományos postai feladással küldhetők nagyobb volumenű dokumentációk, pl. gépkönyvek. A posta azonban tapasztalataink szerint az utóbbi években egyre megbízhatatlanabb, már ami a kézbesítési időket illeti (a küldemények még megérkeznek :-)), ezért ezt a módozatot csak akkor ajánljuk, ha ráér a dolog.

A Reflex futárjával
Kívánságára szerződéses futár partnerünk munkatársa elhozza Öntől az eredeti dokumentumot, majd az elkészült fordítást a kívánt formában/adathordozón visszaszállítja Önnek. Ennek költsége a távolságtól és a kézbesítési idő(k)től függően 1.000,- és 5.000,- Ft között változik. Ha a továbbításnak ezt a módját kéri, árajánlatunkban feltüntetjük a pontos összeget.

Az Ön által megbízott futárral

Személyesen
Nyitvatartási időben bármelyik irodánkban szeretettel látjuk. Fáradozását apró ajándékunkkal háláljuk meg.

Ha szoros a határidő, próbálja meg mielőbb eljuttatni az eredeti szöveget a fordítóirodának még akkor is, ha az nem végleges. Nemcsak a fordítás vesz időt igénybe, hanem a korrektúra vagy az esetleges lektorálás is.
Amennyire csak lehetséges, nyújtson bőséges háttérinformációt, például szakmai szószedetet, termékismertetőt vagy korábbi fordításokat.

Lehetőség szerint adja meg az anyag szerzőjének vagy a fordítás felhasználójának elérhetőségeit.

Ha rendelkezésre áll, mindig előnyösebb a dokumentumot digitális változatban továbbítani a nyomtatott anyag helyett, már a forrásszöveg mennyiségének pontosabb és egyszerűbb meghatározhatósága végett is.

Igen. Minőségbiztosítási okokból, illetve a félreértések elkerülése érdekében mindenképpen. Természetesen az emailben, esetleg faxon küldött megrendelés is teljesen megfelel.

Új megrendelők és/vagy jelentősebb megrendelési érték esetén általában igen. Az előleg mértékét és fizetésének módját az árajánlat tartalmazza.

A tökéletes nyelvi/szakmai színvonal csak nyelvi és/vagy szakmai lektorálással érhető el.

Így minden olyan esetben lektorálással rendelje meg a fordítást, amikor a fordításnak 100 %-osan tökéletesnek kell lennie. Például különböző okiratok, nagy értékre kötött üzleti szerződések, vagy nyomdai úton sokszorosított dokumentumok (prospektusok, gyártmányismertetők, stb.). A lektorálást a Reflexnél általában anyanyelvi lektorok végzik. A témáról bővebben a Lektorálás c. menüpont alatt olvashat.

Nem. Fordítási díjunk csak egy un. korrektúrát foglal magában, ami a fordítás teljességi és helyesírási ellenőrzését jelenti.

Néhány versenytársunkkal ellentétben mi azért választjuk külön a két munkafázist, hogy ne terheljük megrendelőinket fölösleges költségekkel.
Miért lenne fölösleges a lektorálás, ha ezzel javul a fordítás minősége? – kérdezheti Ön.
Nos, még laikusként is belátható, hogy pl. egy magánlevél, egy kezelési utasítás vagy bármilyen saját/belső használatra szóló dokumentum fordítási díját a lektorálás fölöslegesen drágítaná meg. Hiszen a lektor sem ingyen dolgozik.
Mi csak akkor hívjuk fel megrendelőnk figyelmét a lektorálás fontosságára, ha az adott feladatnál arra valóban szükség van.

A hiteles fordítások mindig záradékoltak, de nem minden záradékolt fordítás hiteles is egyben.
A jogszabályok számunkra egy területen, a cégeljáráshoz kapcsolódó iratok (társasági szerződés, cégkivonat, címpéldány, stb.) esetében teszik lehetővé, hogy idegenről-magyarra hiteles fordítást készítsünk.
Hangsúlyozzuk: idegenről-magyarra. Fordított esetben, azaz magyarról-idegenre, 30 éves fennállásunk során gyakorlatilag bármilyen okirat fordítását elfogadták tőlünk szerte a világon, feltéve, hogy a külföldi hatóság nem felülhitelesítetve kéri a fordítást. Ebben az esetben az OFFI-hoz kell küldenünk kedves ügyfeleinket, ugyanis a külügyminisztérium kizárólag e monopolszervezet fordítását hajlandó felülhitelesíteni.

Minden, a cégeljárástól eltérő esetben záradékolt fordítást tudunk kiadni, ami majdnem pont úgy néz ki, mint a másik, csak a “hiteles” szó nem szerepel rajta.

Ha behatóbban meg kíván ismerkedni a kérdéssel, kérjük látogassa meg a kifejezetten a témával kapcsolatos tévhitek eloszlatására létrehozott weblapunkat itt: www.hitelesforditasok.hu
A lényeg: még magyarra fordítás esetén is sokkal ritkábban van szükség hiteles fordításra annál, ahogy ez a köztudatban él.

Több száz külföldi fordítóval vagy fordítóirodával állunk partneri kapcsolatban.
Ha ügyfelünk úgy kívánja és hajlandó megfizetni, nagyon sok nyelvi és szakmai relációban vagyunk képesek anyanyelvi fordítót és/vagy lektort alkalmazni. Egyébként érdemes szem előtt tartani, hogy egy jóval olcsóbb, a célnyelvet nem anyanyelveként beszélő, viszont az adott szakterületet kiválóan ismerő fordító szakember még idegenre fordítva is jobb fordítást képes produkálni, mint egy nem szakmabeli anyanyelvi fordító.
A témáról bővebben szólunk az Anyanyelvi fordítás menüpontunkban.

A nyelvi minőség már a fordítónál eldől – ha a fordítás fogalmazási, szóhasználati szempontból alapvetően rossz, azon az általunk az EN 15038:2006 európai szabvány szellemében alkalmazott átolvasásos utóellenőrzés, illetve anyanyelvi lektorálás (a lektortól nem várható el a szöveg teljes újraírása!) is legfeljebb csak bizonyos mértékben tud javítani.

Ami a szakmai szempontú minőséget illeti, nyilvánvaló, hogy mindig az adott szakterülethez legjobban értőnek igyekszünk az anyagot kiadni, amire különleges szakterületek esetében nincs mindig lehetőség (vagy azért, mert az adott nyelvpárban nincs szakemberünk, vagy van, de éppen nem ér rá). Az internetes források körültekintő felhasználásával, valamint szükség szerint a megrendelővel való konzultáció révén azonban az adott szakterület mesterének éppen nem tekinthető, de kellő műszaki, szakmai érzékkel rendelkező fordító még az ilyen feladattal is megbirkózik.
Egy politológiai jellegű végzettséggel rendelkező szakfordítónk így volt képes elkészíteni a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, Vizi E. Szilveszter agykutatási eredményeket feldolgozó előadásának a megrendelő elismerését is kiváltó angol nyelvű fordítását. Igaz, hogy munkaidejének több, mint felét a témában íródott és a világhálón fellelhető angol nyelvű szövegek előzetes tanulmányozásával kellett eltöltenie.

Ha nem találta meg kérdését, kérjük, küldje el az alábbi űrlap segítségével