HITELES FORDÍTÁS

A legtöbb országban bármely szakfordító készíthet hiteles fordítást, ha előzetesen megfelelő vizsgát (és általában esküt) tett. Magyarországon nem ilyen egyszerű a helyzet.

cégeljárással kapcsolatos okiratok kivételével a hiteles fordítás nálunk az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) monopóliuma. Ez a törvény természetesen – minden ellenkező híreszteléssel szemben – csak a Magyar Köztársaság területén belül érvényes. Külföldön gyakorlatilag ugyanolyan elbírálás alá esik az OFFI, mint a Reflex fordítása.

A cégeljárás körébe tartozó dokumentumokra a következő kormányrendelet van érvényben: „Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely – a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.” (182/2009. (IX. 10.) sz. kormányrendelet)

Hiteles fordítás magyarról idegen nyelvre

A Reflex Fordítóiroda fordításait a világon mindenhol elfogadják. A megbízást csak akkor vagyunk kénytelenek visszautasítani, ha a fordítást kérő külföldi hatóság vagy egyéb állami szerv felülhitelesítést, idegen szóval: apostille-t is előír a fordítóirodai záradékon felül. Magyarországon az okiratok felülhitelesítését ugyanis a külügyminisztérium végzi, ott pedig csak akkor hajlandóak a fordítást apostille-jal ellátni, ha azt az OFFI készítette.

A témával kapcsolatos részletesebb információkhoz kérjük, látogassa meg a www.hitelesforditasok.hu oldalunkat.

Hiteles fordítás