SZINKRONTOLMÁCSOLÁS (SZIMULTÁN TOLMÁCSOLÁS)

Az idegen nyelvű előadókat, résztvevőket felvonultató nemzetközi konferenciák gördülékeny lebonyolításához a szinkrontolmácsolás elengedhetetlen szolgáltatás, melynek segítségével a rendezvény időtartama az egynyelvű konferenciákéval azonos lehet.

Személyi és műszaki feltételek

A szinkrontolmácsoláshoz a nyelvi-szakmai felkészültségen túl komoly szellemi és fizikai állóképességgel is rendelkező tolmácsokra, illetve megfelelő műszaki háttérre van szükség. Utóbbi nyelvenként egy darab hangszigetelt tolmácskabint, két mikrofonos-fejhallgatós asztali tolmácsberendezést, valamint a szolgáltatást várhatóan igénybe vevő résztvevők számának megfelelő fejhallgatót (ún. headsetet) jelent. Nyelvenként jellemzően legalább két fő tolmácsra van szükség, akik általában félóránként – vagy praktikusan előadásonként – váltják egymást.
Gyakran áll elő az a helyzet is, hogy egy alapvetően magyar nyelven folyó rendezvényen mindössze két-három külföldi vendég számára kell az elhangzó előadásokat fordítani, számukra a követhetőséget biztosítani, amire a tolmácstechnika nélküli, ún. fülbesúgásos szinkrontolmácsolás lehet a megoldás.
Ilyenkor az egy vagy két fő tolmács a teremben hátul vagy ott foglal helyet a külföldi résztvevők mellett-mögött, ahol a magyar hallgatóságot munkájával nem zavarja és halkan, mintegy suttogva fordítja az elhangzottakat a legfeljebb három fő idegennyelvű résztvevőnek.

Szinkrontolmácsolás

A szinkrontolmács költsége

A fentiek mellett a szinkrontolmácsolás díját nagymértékben meghatározza a forrás- és célnyelv(ek) gyakorisága. A legelterjedtebb (magyar-angol, magyar-német) nyelvpárok közötti tolmácsolás általában kisebb költséggel oldható meg, mint a két idegen nyelv közötti (például angolról németre irányuló), de különlegesebb nyelvpárok esetén előfordulhat, hogy közvetítő nyelvet – és ezzel együtt plusz két fő tolmácsot – kell beiktatni: német-olasz esetén például valószínűleg először németről magyarra, majd magyarról olaszra tolmácsolva lehet a kommunikációt megoldani – ezt nevezzük relétolmácsolásnak.

Amennyiben tehát van lehetőség a konferencia második nyelveként egy nagy világnyelvet (angol, német, francia) meghatároznunk, ezzel máris csökkentettük az előrelátható tolmácsolási kiadásokat. Egyes rendezvények szinkrontolmácsolása a várható folyamatos tolmácsolási igénytől, a szünetek hosszától és gyakoriságától, illetve a felkészülési lehetőségtől függően – előzetes egyeztetés alapján – akár egy fő tolmáccsal is kivitelezhető.

Minden szinkrontolmácsolással lebonyolított konferencia sikere a szervezők, résztvevők a tolmácsokkal, tolmácsszolgáltatóval való – bizonyos szintű – együttműködésén is múlik.